Paarden: (0561) 688 555

De nieuwbouw neemt steeds meer zijn definitieve vorm aan, van de nieuwe boxen zijn aantal in gebruik genomen.  De bodem van de binnenbak en de zachte volte ligt al klaar voor gebruik, de bakrand van de bak en van de longeercirkel zijn in aanbouw.  Een volgende update volgt spoedig.