Paarden: (0561) 688 555

Voorlichtingsbijeenkomst-Van-der-Valk-2018

Hierboven vind u de presentatie van de voorlichtingsbijeenkomst over Rhinopneumonie.
Deze is gehouden in van der Valk, Atalanta 10 te Wolvega, op 16 mei 2018.
Door te klikken op ‘Voorlichtingsbijeenkomst van der Valk 2018’ komt u op de presentatie.

Publicatie na presentaties 16 mei 2018, 22.30