Paarden: (0561) 688 555

Kwaliteit in keuringen

Bij aan- of verkoop van paarden willen de potentiële kopers het paard graag gekeurd hebben. De nieuwe eigenaren steken veel tijd in de training en africhting van het paard en krijgen op die manier ook snel een emotionele band met het dier. Daarnaast wordt er natuurlijk een financiële investering gedaan. Een goede keuring zal het paard niet vrijwaren voor problemen in de toekomst maar kunnen u wel helpen een juiste beslissing te nemen op het moment van aan- of verkoop. Ervaring en betrouwbaarheid is daarom belangrijk bij degenen die de keuring uitvoeren. Bij Dierenkliniek Wolvega is Erik Leusink door de Groep Paard van de KNMvD erkend als keuringsdierenarts. Dat betekend dat deze dierenarts beoordeeld is en goed bevonden door een onafhankelijke certificeringsinstantie. De beoordeling wordt uitgevoerd door de strenge controle van eerder gedane keuringen alsmede een nauwgezet onderzoek naar de faciliteiten en apparatuur waarmee de keuringen worden uitgevoerd.

Vanwege deze erkenningen mag Dierenkliniek Wolvega röntgenopnames maken voor de fokkerijscreening van diverse stamboeken als het KWPN en KFPS voor zowel de hengsten als de merries (PROK). De beoordelingen van röntgenfoto’s worden door de paardenverzekeringen overgenomen.

Een aan- of verkoop keuring bestaat in de regel uit een klinische keuring, een röntgenologische keuring en desgewenst aanvullend onderzoek op deze keuringen. Voor het klinisch deel beschikken we over een monsterbaan binnenshuis alsmede een verharde en een zachte volte. De paarden worden gemonsterd door ervaren assistenten om een zo goed en eerlijk mogelijk beeld te krijgen van uw paard.

Voor het maken van de röntgenfoto´s maken we gebruik van hoogwaardige digitale apparatuur gekoppeld aan een vaste of mobiele opstelling van de röntgenbuis. Dit om de kwaliteit van de opnamen te waarborgen. De digitale opslag van de opnamen heeft grote voordelen bij zowel het archiveren van de foto´s alsmede het eventueel digitaal verzenden.

Daarnaast streven we er naar de keuring uit te voeren naar de wensen van de opdrachtgever en het gebruiksdoel van het paard. Daarom kan iedere cliënt vooraf kiezen welke onderdelen van de keuring, naast de standaardkeuring, gewenst zijn om uit te voeren.

Echografie

Soms geeft het klinisch onderzoek aanleiding tot een aanvullend onderzoek. Het kan ook zijn dat een specifiek gebruiksdoel van het paard aanleiding geeft tot een aanvullend onderzoek. Hierbij kan men denken aan endoscopisch onderzoek van de luchtwegen. Echografie wordt ook veelvuldig toegepast als aanvulling op het standaard onderzoek. Het kan hierbij gaan om een echo van het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld van pezen of gewrichten. Daarnaast kan ook door onze  internist een echografisch onderzoek van het hart worden uitgevoerd om de betekenis van een eventuele hartruis te onderzoeken.

Om een sportcarrière voor uw paard in te schatten, dienen hartritmestoornissen en/of luchtwegbijgeluiden vaak goed onderzocht te worden om de risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten of in te schatten. Daarvoor hebben we de beschikking over een dynamische electrocardiogram en scopie (DRS) ,hierbij wordt onderzoek uitgevoerd bij het paard in arbeid.

Verder aanvullend onderzoek kan bestaan uit laboratorium onderzoek van bijvoorbeeld bloed of mest.

Mobiele röntgen – röntgenologische keuringen

Naast de klinische en röntgenologische keuringen op de kliniek bieden we ook de mogelijkheid om paarden bij u thuis op de foto te zetten. Hiertoe beschikken we over een modern DRS röntgensysteem. Met dit compacte en handzame apparaat is het mogelijk snel en accuraat röntgenopnames te maken van uitstekende kwaliteit. Ook onderzoek in het kader van de PROK of hengstenkeuring kan hiermee worden uitgevoerd alsmede de OCD screening. Informeer naar gunstige tarieven voor grotere groepen paarden.

Een keuring blijft een momentopname, maar u kunt er zeker van zijn dat de erkende keuringsdierenartsen van Dierenkliniek Wolvega zich volledig zullen inzetten voor een zo eerlijk mogelijk oordeel over uw te kopen of verkopen paard.

Vragen over keuringen

Voor vragen of een gesprek over keuringen: Neem vrijblijvend contact op