Paarden: (0561) 688 555

Encore was ten tijde van ons onderzoek op de kliniek een 6 jarige KWPN dressuur merrie.

De ruiter had als klacht dat Encore iedere keer bij het aanzetten van de linker galop enorm ging bokken. Deze klacht was al maandenlang aanwezig en werd steeds erger. Zowel onder het zadel als aan de longe toonde ze deze klacht. Het bijzondere was echter, dat de rechter galop nooit problemen gaf. Ondanks herhaalde behandelingen van een manueel therapeut aan huis, werden deze klachten nooit beter.

Tijdens het verder uitvragen van de klacht bleek ook dat Encore op de linkerhand vrij snel overkruist ging galopperen. Een fenomeen dat maar zelden werd waargenomen op de rechterhand. Ook staakte ze nooit tijdens de linker draf, maar specifiek tijdens het aanzetten en uitvoeren van de linker galop.

Met deze informatie gingen we Encore onderwerpen aan een uitgebreid klinisch onderzoek.

We vinden het van belang bij verdachte rug -en hals problemen om goed uit te sluiten dat er niet een kreupelheid ten grondslag ligt aan deze klachten. Immers kunnen paarden wel degelijk overkruist gaan galopperen vanuit een pijnklacht in de benen. Uit onderzoek weten we namelijk dat het eerste achterbeen dat op de grond landt, meer horizontale krachten (sliding forces) ondergaat en het tweede achterbeen meer verticale krachten (pressure related forces) ondergaat. Als een paard pijn heeft in het been, dan zal hij de verticale krachten o.a. kunnen verminderen door overkruist te gaan galopperen.

Bij Encore was er absoluut geen sprake van een kreupelheid en zij liet duidelijk zien dat haar linker galop afwijkend was:

De linker galop toonde te weinig protractie (naar voren brengen) van de achterbenen en de galop was bijna continu overkruist. Het ruggebruik was wel binnen de acceptabele grenzen.

Bij het testen van de rug en bekken beweeglijkheid bleek dat het lumbosacrale gewricht sterk beperkt was in de mogelijkheid om te buigen, terwijl de rest van de rug en lendenpartij over voldoende buiging en strekking beschikte.

Op basis van deze bevindingen is er naast röntgenfoto’s van de rug ook een scan gemaakt van het bekken.

Hieruit bleek dat Encore een gewrichtsontsteking had van het lumbosacrale gewricht. Het lumbosacrale gewricht is het gewricht tussen de laatste lendenwervel en het heiligbeen. Het is van vitaal belang om het paard in staat te stellen het bekken te laten kantelen en normaal te laten galopperen (zie met rood aangegeven deel op afbeelding 1). Het gewricht bestaat uit een aantal onderdelen, en in het geval van Encore betrof het het linker lumbosacrale gewrichtsonderdeel tussen de dwarsuitsteeksels  (zie met rood aangegeven deel op afbeelding 1). De rechterzijde was volledig normaal.

Op de echo (zie afbeelding 2) is zichtbaar dat het gewricht overvuld is (met rood aangegeven deel puilt naar beneden) en dat er kleine haakjes zitten rondom het gewricht.

Met rood is het gewrichtsonderdeel weer gegeven waar Encore last van heeft, nl het lumbosacrale gewricht tussen de dwarsuitsteeksels van het heiligbeen en de zesde lendewervel. Dit beeld is vanaf beneden het gewricht/wervelkolom bekeken.

Met rood is het gewrichtsonderdeel weer gegeven waar Encore last van heeft, nl het lumbosacrale gewricht tussen de dwarsuitsteeksels van het heiligbeen en de zesde lendewervel. Dit beeld is vanaf beneden het gewricht/wervelkolom bekeken.

De linkerkolom is de afwijkende kant, de rechter kolom de normale kant. Met gele lijnen is de botbelijning aangegeven. Met rood de gewrichtszak. Deze gewrichtszak puilt aan de linkerzijde naar beneden (zie groene lijn) als gevolg van de gewrichtsovervulling. Daarnaast zitten er haakjes op het gewricht (met geel aangegeven).

De linkerkolom is de afwijkende kant, de rechter kolom de normale kant. Met gele lijnen is de botbelijning aangegeven. Met rood de gewrichtszak. Deze gewrichtszak puilt aan de linkerzijde naar beneden (zie groene lijn) als gevolg van de gewrichtsovervulling. Daarnaast zitten er haakjes op het gewricht (met geel aangegeven).

Na overleg met de ruiter is besloten specifiek dit gewricht te behandelen met ontstekingsremmers en spierontspanners. 
Ook is het paard behandeld door onze sportfysiotherapeut Marleen Noordhof om de spieren en gewrichten in het bekken en lendengebied te mobiliseren.

Encore is 4 weken na de behandeling op controle geweest en kon linksom net zo krachtig en ruim galopperen als rechtsom. Ook staakte hij niet meer tijdens het aanzetten van de linker galop. Op basis hiervan is het advies gegeven het rijden weer op te pakken en na een aantal maanden te laten weten hoe het ging.

Na een aantal maanden belde de ruiter ons dolenthousiast op met het nieuws dat Encore nooit meer de klachten heeft laten zien.

Deze casuïstiek illustreert voor ons hoe bepaalde rijtechnische klachten wel degelijk een onderliggende medische oorzaak hebben. Hierdoor is het van belang om dit op tijd te signaleren en te laten zien aan een gespecialiseerde dierenarts.

Hiervoor is enerzijds de nodige hoeveelheid expertise nodig vanuit de combinatie dierenarts specialist (ISELP) en sportfysiotherapeut (FES). Daarnaast zijn we op de kliniek in staat om de hals, bekken en rug van het paard optimaal in beeld te brengen. Mobiele apparatuur voor thuis is hier helaas niet toe in staat.

Tevens wordt hierdoor duidelijk, dat deze klachten wel degelijk een kans op herstel hebben.

Tijdig signaleren van deze klachten is hierin essentieel.