Kreupelheidsonderzoek – Orthopedie

Kreupelheidonderzoek

Het kreupelheidsonderzoek is opgebouwd uit een aantal onderdelen, die in principe allemaal doorlopen worden. Bij kreupelheidsonderzoek is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar het paard; stand, bespiering, bouw, bovenlijn, conditie etc. Daarnaast is ook het bevoelen van het paard een bron van informatie voor ons.

Na het statische onderzoek wordt het paard dynamisch bekeken in de verschillende gangen, op harde en zachte voltes en eventueel bereden of voor de sulky. Ook buigproeven worden doorgaans uitgevoerd. Om nader te bepalen waar de zere plek precies zit worden er diagnostische anesthesie (lokale verdoving) gezet.

Als dan bekend is waar we de oorzaak van de pijn moeten zoeken zullen we röntgenfoto’s nemen en/of een echo maken. Indien dit geen uitsluitsel geeft is MRI een goede optie.

Röntgenologie

Alle röntgenologie gebeurt bij ons digitaal, waarbij de foto direct op het scherm verschijnt. Deze systemen geven erg scherpe beelden en alles is duidelijk te vergroten indien nodig. Aandoeningen zoals artrose, botbreuken, OCD etc. zijn zo goed te diagnosticeren. Naast een vast systeem op de kliniek hebben we ook 3 mobiele systemen, zodat het mogelijk is bij u op stal röntgenfoto’s te maken.

Echografie

Vroeger werden alleen röntgenfoto’s gemaakt van het skelet om een diagnose te kunnen stellen bij een kreupel paard. De echografie werd daarbij alleen toegepast voor paarden met peesproblemen.

Door de uitgebreide ontwikkeling van de echografie zijn we er echter achter gekomen dat er in de meeste gevallen niet alleen letsels aanwezig kunnen zijn aan de botten, maar dat er vaker letsels aan banden, pezen, spieren, kraakbeen en /of gewrichtskapsels aanwezig zijn. De echografie stelt ons dus in staat om de meest exacte diagnose te stellen en daarbij een zo nauwkeurig mogelijke behandeling in te stellen of een zo nauwkeurig mogelijke prognose te stellen.

Er zijn talloze voorbeelden van paarden met kreupelheid of rugblessures, die op de röntgenfoto geen afwijkingen laten zien, maar waarbij middels echografie wel is vastgesteld wat er speelt. Uiteraard wordt echografie ook vaak toegepast als aanvulling boven op de röntgenfoto’s om bepaalde röntgenologische afwijkingen beter te kunnen bestuderen.
Voor het injecteren van bepaalde gewrichten en structuren is echografie ook belangrijk.

Daardoor zijn we in staat om de injectienaald in beeld te brengen en daarbij zeker te weten de de correcte structuur wordt aangeprikt.
Op de kliniek werken we met een MyLab ClassC en onderweg met een MylabOne echotoestel.
Ook echografie kunnen we dus bij u op stal uitvoeren.

MRI

Wij beschikken over een hoge kwaliteit MRI scanner voor paarden. De MRI stelt ons in staat om het allerbeste uit de beeldvormende diagnostiek te halen. Met behulp van een MRI scanner kunnen wij 3 dimensionale beelden van het been of hoofd van uw paard maken. Op deze manier zijn wij in staat om diagnoses te stellen die met geen andere beeldvormende techniek te maken zijn. Zowel het bot, de pezen als het kraakbeen kan beoordeeld worden. Het is voor de diagnose, behandeling en prognose van uw paard zeer belangrijk dat geen enkele afwijking over het hoofd wordt gezien.

Bekijk direct uitgebreide informatie: Paarden MRI

Conservatieve therapie

Na de diagnose gesteld te hebben is het tijd om te behandelen. Rust, aangepast bewegingsschema, orthopedisch beslag zijn altijd onderdeel van de behandeling en revalidatie.
Afhankelijk van de diagnose kunnen behandelingen met ontstekingsremmers voorgeschreven worden, intra-articulaire behandelingen etc.
Voedingssupplementen kunnen ook een onderdeel uitmaken van de behandeling.

Regeneratieve therapie

We gebruiken steeds meer regeneratieve behandelingen. Regeneratieve behandelingen zijn behandelingen die herstel bevorderen vanuit het eigen lichaam. Bloed en of stamcellen worden uit het paard gehaald, bewerkt en ingespoten op de plek van de blessure. Deze behandelingen hebben als voordeel dat het lichaamseigen is en dus geen bijwerkingen heeft zoals de meeste ontstekingsremmers. Daarnaast bevordert het duidelijk het herstel van het weefsel in plaats van de vorming van littekenweefsel.

IRAP

Kreupelheden zijn de meest voorkomende oorzaak van verminderde bruikbaarheid van uw paard. Een groot deel van deze kreupelheden wordt veroorzaakt door gewrichtsproblemen. Arthrose of osteo-arthritis kan veroorzaakt worden door ouderdom, acuut trauma of herhaald atletisch trauma.

De verschijnselen worden veroorzaakt door schade aan het kraakbeen. Bij deze beschadiging komen enzymen vrij waardoor er een ontsteking ontstaat in het gewrichtskapsel, de synoviale membraan. De symptomen zijn een verdikt gewricht, een toename van de hoeveelheid gewrichtsvocht (synovia) en het meest ernstige symptoom is pijn waardoor een paard kreupel loopt.

De therapieën die worden gebruikt tegen osteoarthrose zijn er op gericht de ontsteking te remmen en de functie van het kraakbeen te herstellen. Tot voor korte tijd bestonden deze therapieën uit behandeling met NSAID’s (Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs) , behandeling met corticosteroïden en behandeling met hyaluronzuur/pgag of combinaties van deze medicijnen.

Recent is er een nieuwe therapie ontwikkeld op basis van een ontstekingsremmer vanuit het eigen bloed van het paard. Interleukin Receptor Antagonist Protein (IRAP) grijpt in op het mechanisme van enzymen welke de ontsteking in het gewricht veroorzaken. Daarnaast hebben deze eiwitten ook een kraakbeenbeschermende werking.

Voor het winnen van IRAP wordt er ongeveer 60cc bloed afgenomen bij het paard. Dit bloed wordt 24 uur geïncubeerd in een broedstoof en wordt blootgesteld aan gecoate glazen bolletjes. Hierdoor produceren de monocyten, een soort witte bloedcel, een ontstekingsremmende stof. Na de incubatie wordt het bloed gecentrifugeerd en kan het overblijvende serum direct gebruikt worden in het gewricht of worden ingevroren voor later gebruik.

De standaard off-season therapie bestaat uit 3 gewrichtsinjecties met IRAP met ongeveer 7-14 dagen tussentijd.
Een bijkomend voordeel bij on-season therapie is dat er geen lange wachttijd is voor deelname aan wedstrijden zoals we die bij andere therapieën wel kennen.
Kortom een veelbelovend nieuw wapen in de strijd tegen gewrichtsproblemen.

PRP

Een belangrijk deel van de blessures bij sportpaarden wordt veroorzaakt door aandoeningen aan de pezen of banden van het paard. Deze blessures zijn zeer vervelend. Enerzijds vanwege het feit dat er een lange revalidatietijd nodig is en daarnaast is er een behoorlijke kans dat de blessure op een gegeven moment terugkeert (re-injury).

Dat is dan ook de reden dat er druk gezocht wordt naar therapieën om peesblessures bij paarden sneller maar vooral beter te laten genezen.
Een van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied is het gebruik van Platelet Rich Plasma. Hierbij wordt er bloed van het paard afgenomen en bewerkt. Bij deze bewerking wordt van het bloed de bloedplaatjesfractie gescheiden en geconcentreerd door middel van centrifugeren. Deze fractie van het bloed bevat een relatief hoge concentratie groeifactoren en ontstekingsmodulatoren welke een bewezen goede invloed hebben op het reguleren van ontstekingsprocessen. Het stimuleert onder meer de ingroei van bloedvaten ,collageenproductie en remt de ontsteking.

In de humane geneeskunde wordt PRP veel gebruikt bij bijvoorbeeld de stimulatie van huidgroei na brandwonden of schaafwonden maar ook bij letsels in achillespezen. Ook voor botgroei na bijvoorbeeld het plaatsen van een implantaat past men deze techniek toe. Wij gebruiken PRP zeer frekwent bij de behandeling van peesblessures met zeer bevredigende resultaten.

Zowel in de acute fase van een blessure als bij chronisch peesletsel is PRP te gebruiken. Na bloedafname en bewerking van het bloed worden de bloedplaatjes onder sedatie en plaatselijke verdoving onder echobegeleiding in het letsel geïnjecteerd. In de regel is een eenmalige behandeling voldoende. Revalidatie vindt plaats onder regelmatige klinische en echografische controle.
Platelet Rich Plasma is een veelbelovende nieuwe techniek in de strijd tegen peesblessures.

Stamcellen

Een nieuwe moderne manier in het behandelen van bepaalde blessures (pezen, kraakbeen) is de behandeling met stamcellen.

Bekijk meer informatie: Stamcellen

Shockwave

Extra Corporeal Shock Wave therapie (ESWT) is van oorsprong humane behandelmethode. Aanvankelijk gebruikt voor de behandeling van nier- en blaasstenen maar later ook voor orthopedische problemen als hielspoor en schouderafwijkingen.

De werking van ESWT is gebaseerd op hoog energetische geluidgolven opgewekt door een electromagnetische puls. Vooral als deze geluidsgolven worden gefocust op een bepaald punt hebben ze het vermogen verkalkingen weg te nemen.

Toepassingen van de shockwave therapie zijn vooral gelegen bij botweefsel of weke delen sterk verbonden en vlakbij botweefsel. Bovendien is bewezen dat de ESWT het vermogen heeft pijn weg te nemen, doorbloeding te stimuleren en regeneratie (herstel) te bevorderen.

Afhankelijk van het gebruikte energie niveau wordt de ESWT vooral gebruikt voor aandoeningen aan de aanhechtingen van pezen, verkalkingen in de pezen, gevoelige ruggen en overtollige botvorming in het kader van arthrose. Daarnaast is radiale meganische shockwave therapie is mogelijk bij weke delen problemen in bijvoorbeeld de rug maar wordt het ook therapeutisch gebruikt bij afwijkende beenstanden van veulens.

Onderzoek heeft inmiddels ruimschoots de werking van deze behandelmethode aangetoond en verdere voordelen zijn dat het een niet-invasieve therapie is waardoor het paard geen wondjes of pijn heeft en geen verband nodig heeft. Afhankelijk van de aandoening hoeft er ook geen aanvullende rust genomen te worden, wanneer de voor behandeling gebruikte sedatie is uitgewerkt kan de het werk of revalidatie zonder belemmering worden voortgezet.

Chirurgie

Voor een operatie wordt het paard eerst onderzocht. Dit pre-anaestetisch onderzoek is een algemeen onderzoek dat een indicatie over het narcoserisico geeft. De arts kan beslissen tot een eventueel aanvullend onderzoek zoals vb. hartfilmpje, bloed- en/of mestonderzoek indien er twijfel bestaat over het functioneren van een bepaald orgaan. De eigenaar heeft de mogelijkheid tot het afsluiten van een operatierisicoverzekering bij één van de verschillende verzekeraars indien het geen spoedoperatie betreft.

Bij de uitvoering van chirurgische ingrepen onder narcose maken wij gebruik van bewaakte gasanesthesie. Daarbij worden isofluraan, zuurstof en een infuuspomp gebruikt. De monitoring van de patiënt, tijdens de narcose, gebeurt aan de hand van controle van de patiëntparameters: reflexen, hartslag, gasuitwisseling, bloeddruk, bloedgasanalyse. Gasanesthesie is een veilige, goed regelbare methode voor het onderhoud van, en uitslapen na, de narcose.

De geopereerde paarden worden in de benen geholpen in de uitslaapkamer; assisted recovery. Tijdens het uitslapen krijgen ze extra zuurstof toegediend.

De orthopedische chirurgie is zeer uiteenlopend.

Arthroscopie

Dagelijks worden er uit verschillende gewrichten middels een kijkoperatie, arthroscopie, “ocd-chipjes” of botfragmenten verwijderd. Naast deze toepassing van de kijkoperatie worden geïnfecteerde gewrichten zoals bij veulens met lidziekte bekeken, gespoeld en uitgeruimd.

Osteosynthese – schroeven & platen

Naast de veel voorkomende hoefbeenbreuken en de veel geopereerde griffelbeenbreuken, wordt er bij botbreukoperaties, osteosyntheses, gebruik gemaakt van platen en schroeven die met behulp van röntgendoorlichting exact geplaatst worden. Afhankelijk van de aandoening en lokalisatie wordt het been direct volgend op de operatiekamer in het verband of in het gips gezet.

‘Peesschede’-operaties

Paarden met pijn in synoviale holtes kunnen met goed gevolg geopereerd worden met een kijkoperatie van de betreffende slijmbeurs, de tenoscopie (vb bandletsel achter de voorknie, ringbandproblemen). Aanvullend kan er een zenuwsnede noodzakelijk zijn of een decompressie van de betrokken peesstructuur al dan niet aangevuld met PRP injecties (vb high suspensory)