Paarden: (0561) 688 555

Cardiologie

Hartaandoeningen komen gelukkig niet zo heel frequent voor bij het paard. Wel wordt regelmatig een bijgeruis op het hart gehoord bij een keuring of klinisch onderzoek. Het is dan belangrijk te weten of dit komt door een lekkende hartklep of dat het behoort tot de normale bijgeruisen door turbulentie van het bloed. Door middel van echografisch onderzoek mbv kleurendoppler kan het hart onderzocht worden op hartfunctie en de aanwezigheid van kleplekkages.

Onregelmatigheden in het hartritme

Sportpaarden hebben net als sportmensen soms last van hartartimieen oftewel onregelmatigheden in het hartritme. Met behulp van een electrocardiogram (ECG) wordt het hartritme onderzocht. Dankzij het Televet systeem kan dit ook tijdens het werk op afstand of continu 24/24u onderzocht worden. Hierdoor kunnen we ook de subtielere onregelmatigheden die het presteren negatief beinvloeden opsporen.

Echografie

De echografie (echocardiografie) is ook onmisbaar geworden in de diagnostiek van hart –en longproblemen bij paarden. Hartecho’s worden gemaakt bij paarden waarvan bekend is dat ze hartruizen cq klepdefecten hebben, of waarvan bekend is dat ze verminderd presteren of sneller moe/kortademig zijn. De hartecho’s worden uitgevoerd door een specialist inwendige ziekten, die internationaal veel ervaring heeft opgedaan wat betreft cardiologie bij paarden. Bij hartritmestoornissen wordt er gebruik gemaakt van een televetsysteem om hartritmestoornissen op waarde te kunnen schatten. Door deze techniek kunnen we nu alle hartritme stoornissen achterhalen en enkele behandelen.